SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Oleśnicy i całym powiecie oleśnickim

W jaki sposób powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony speed test w Oleśnicy- test szybkości łącza internetowego?

Aby przeprowadzić prawidłowy speed test w Oleśnicy lub w innym miejscu, należy wykonać kilka kroków:

 1. Wybierz narzędzie do testowania prędkości internetu, np. Speedtest.net, Fast.com lub inny.
 2. Wybierz serwer testowy w pobliżu Oleśnicy lub w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić test. Ważne, aby wybrać serwer znajdujący się w pobliżu, ponieważ im dalej od niego będziesz, tym większe będą opóźnienia w transmisji danych.
 3. Upewnij się, że nie korzystasz z sieci w czasie testu, ponieważ działania takie jak pobieranie plików, oglądanie filmów online czy granie w gry online mogą wpłynąć na wyniki testu.
 4. Uruchom test i poczekaj, aż zostanie przeprowadzony. Wyniki powinny pojawić się po zakończeniu testu.
 5. Powtórz test kilka razy, aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki. Ważne jest, aby wykonywać testy w różnych porach dnia, ponieważ obciążenie sieci może się zmieniać w zależności od godziny.
 6. Sprawdź wyniki testu i porównaj je z oczekiwaniami lub z umową zawartą z dostawcą usług internetowych. Jeśli wyniki testu są znacznie niższe niż te, które powinny być, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i omów z nim przyczyny takiego stanu rzeczy.

Prawidłowo przeprowadzony speed test powinien dać wiarygodne wyniki i pomóc w ustaleniu, czy prędkość łącza internetowego jest zgodna z oczekiwaniami.

Do czego powinien przydać się test szybkości Internetu w Oleśnicy?

Test szybkości internetu w Oleśnicy, podobnie jak w innych miejscach, jest przydatny do wielu celów, w tym:

 1. Sprawdzenia rzeczywistej prędkości łącza internetowego - pozwala to na upewnienie się, że prędkość internetu, którą oferuje dostawca usług, jest zgodna z umową i oczekiwaniami użytkownika.
 2. Zidentyfikowania problemów z siecią internetową - test szybkości internetu może pomóc w wykryciu problemów z siecią, takich jak zbyt duża liczba użytkowników korzystających z sieci jednocześnie, słaba jakość sygnału lub problemy z routerem.
 3. Optymalizacji łącza internetowego - wyniki testów prędkości internetu mogą pomóc w wyborze najlepszego planu internetowego lub w optymalizacji łącza internetowego w celu uzyskania lepszych wyników.
 4. Planowania korzystania z sieci - testy prędkości internetu mogą pomóc użytkownikom w planowaniu korzystania z sieci, na przykład w wybieraniu najlepszej pory dnia do pobierania plików lub oglądania filmów online.
 5. Kontroli zużycia danych - test szybkości internetu może pomóc użytkownikom w monitorowaniu zużycia danych i unikaniu przekroczenia limitów danych.

W skrócie, test szybkości internetu w Oleśnicy może pomóc w zapewnieniu, że korzystasz z najlepszego i najbardziej efektywnego łącza internetowego, zgodnego z twoimi oczekiwaniami i potrzebami.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Oleśnicy?

Odpowiednio wykonany speed test w Oleśnicy może dostarczyć wielu informacji o twoim łączu, w tym:

 1. Szybkość pobierania danych - informacja o prędkości, z jaką można pobierać dane z internetu, wyrażona w megabitach na sekundę (Mbps).
 2. Szybkość wysyłania danych - informacja o prędkości, z jaką można wysyłać dane do internetu, wyrażona w megabitach na sekundę (Mbps).
 3. Ping - czas odpowiedzi sieci, czyli czas, który upłynął od wysłania żądania do otrzymania odpowiedzi, wyrażony w milisekundach (ms).
 4. Jitter - zmienny czas odpowiedzi sieci, czyli zmienność opóźnienia w czasie, wyrażony w milisekundach (ms).
 5. Różne informacje o dostawcy usług internetowych (ISP) - nazwa dostawcy, adres IP, nazwa hosta, połączenie, prędkość maksymalna i minimalna, itp.
 6. Różne informacje o urządzeniach - typ i nazwa przeglądarki internetowej, system operacyjny, nazwa hosta, itp.

Te informacje mogą pomóc w określeniu, czy twoje łącze internetowe działa poprawnie, czy istnieją jakieś problemy z połączeniem, i czy twoje łącze spełnia twoje potrzeby i wymagania.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych (download) odnosi się do prędkości, z jaką dane są przesyłane z internetu na nasze urządzenie, na przykład komputer, telefon lub tablet. Im wyższa prędkość pobierania, tym szybciej dane są pobierane na nasze urządzenie.

Szybkość pobierania jest mierzona w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobitach na sekundę (Kbps). Im wyższa wartość Mbps lub Kbps, tym szybciej dane są pobierane.

Szybkość pobierania jest ważna w przypadku pobierania plików, strumieniowania wideo, grania w gry online i innych działań, które wymagają szybkiego transferu danych z internetu na nasze urządzenie. Jednak warto pamiętać, że szybkość pobierania nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na jakość połączenia internetowego. Warto również zwrócić uwagę na opóźnienia (ping), stabilność połączenia i szybkość wysyłania danych (upload).

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych może mieć kilka pozytywnych wpływów:

 1. Szybsze pobieranie plików - Im szybsza jest prędkość pobierania danych, tym szybciej pobieramy pliki z internetu, co może zaoszczędzić czas i ułatwić pracę.
 2. Lepsza jakość wideo - Jeśli oglądamy filmy lub streamujemy wideo, wysoka prędkość pobierania pozwala na płynne odtwarzanie i uniknięcie buforowania.
 3. Lepsza jakość dźwięku - Podobnie jak w przypadku wideo, szybka prędkość pobierania umożliwia płynne odtwarzanie muzyki i innych dźwięków bez przerywania.
 4. Szybsze ładowanie stron internetowych - Szybsza prędkość pobierania danych pozwala na szybsze ładowanie stron internetowych, co jest szczególnie ważne w przypadku stron z dużą ilością treści multimedialnych.
 5. Lepsza jakość doświadczenia w grach online - Szybka prędkość pobierania danych umożliwia szybszą transmisję danych między serwerami gier a naszymi urządzeniami, co może poprawić jakość doświadczenia w grach online.
 6. Wyższa wydajność pracy - W przypadku korzystania z aplikacji online, szybka prędkość pobierania danych pozwala na szybszą pracę i uniknięcie frustrującego oczekiwania na pobieranie i ładowanie aplikacji.

Warto jednak pamiętać, że szybkość pobierania danych nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na jakość połączenia internetowego, a inne czynniki, takie jak opóźnienie (ping) i stabilność połączenia, również mają znaczenie.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych (upload) to prędkość, z jaką dane są przesyłane z naszego urządzenia do internetu. W przeciwieństwie do szybkości pobierania danych, szybkość wysyłania danych odnosi się do prędkości, z jaką dane są wysyłane z naszego urządzenia, na przykład komputera, telefonu lub tabletu, na serwer internetowy.

Szybkość wysyłania jest również mierzona w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobitach na sekundę (Kbps). Im wyższa wartość Mbps lub Kbps, tym szybciej dane są wysyłane.

Szybkość wysyłania jest ważna w przypadku wysyłania dużych plików, przesyłania poczty e-mail z dużymi załącznikami lub udostępniania plików w chmurze. W przypadku korzystania z aplikacji do wideokonferencji, wysoka szybkość wysyłania danych umożliwia płynną transmisję dźwięku i obrazu. Warto jednak pamiętać, że szybkość wysyłania danych jest zwykle niższa niż szybkość pobierania danych, co oznacza, że wysyłanie danych może być wolniejsze niż pobieranie.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Oleśnicy, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter (wahanie) to termin, który odnosi się do zmienności opóźnienia (delay) w przesyłaniu danych w sieci. Oznacza to, że jitter to różnica między opóźnieniami pojedynczych pakietów w strumieniu danych.

W praktyce, jitter może wpłynąć na jakość połączenia wideo lub głosowego, ponieważ zmienność opóźnień powoduje różnice w czasie odbierania poszczególnych pakietów danych. W przypadku transmisji wideo, jitter może spowodować, że obraz staje się nierówny, z trudnościami w synchronizacji dźwięku i obrazu. W przypadku transmisji głosowej, jitter może prowadzić do przerywania dźwięku i trudności w zrozumieniu rozmówcy.

Aby zminimalizować wpływ jitteru, stosowane są różne techniki, takie jak buforowanie i mechanizmy korygowania błędów. W przypadku wideo i audio, stosowane są również różne kodeki, które pozwalają na zmniejszenie wpływu jitteru na jakość połączenia.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Ping to polecenie, które służy do pomiaru czasu opóźnienia (delay) w sieci. Ping polega na wysłaniu krótkiego sygnału z jednego urządzenia do drugiego i oczekiwaniu na odpowiedź, a następnie pomiarze czasu, jaki upłynął od wysłania sygnału do otrzymania odpowiedzi.

Wynik pomiaru czasu opóźnienia (zwykle w milisekundach) informuje nas o tym, jak szybko dane są przesyłane między naszym urządzeniem a serwerem internetowym lub innym urządzeniem w sieci. Wartość ping jest ważna w przypadku korzystania z gier online lub innych aplikacji wymagających szybkiej transmisji danych, ponieważ niższe opóźnienia oznaczają szybsze przesyłanie danych i bardziej płynną grę.

Jednak warto zauważyć, że ping nie informuje nas o szybkości pobierania lub wysyłania danych, a jedynie o opóźnieniu w przesyłaniu krótkich sygnałów. Warto też pamiętać, że wartość ping może być wpływana przez wiele czynników, takich jak odległość od serwera, przepustowość łącza internetowego, obciążenie sieci czy jakość połączenia.

Czy wyniki speed testu w Oleśnicy są prawdziwe?

Wyniki speed testu internetowego w Oleśnicy mogą być prawdziwe, o ile test jest przeprowadzony poprawnie i w odpowiedni sposób. Jednak należy pamiętać, że wyniki testu zawsze są zależne od wielu czynników, takich jak jakość połączenia, liczba użytkowników korzystających z sieci jednocześnie, odległość od nadajnika, wydajność sprzętu użytkownika, a także samej infrastruktury internetowej.

Warto również zauważyć, że wyniki testu szybkości internetu Airmax mogą być zmanipulowane przez dostawcę usług internetowych w celu podniesienia lub obniżenia rzeczywistej szybkości łącza. Dlatego ważne jest, aby wykonać kilka testów z różnych źródeł i w różnych porach dnia, aby uzyskać bardziej miarodajne wyniki.

W każdym razie, testy szybkości internetu, takie jak Speedtest.net, są dobrym narzędziem do określenia rzeczywistej prędkości pobierania i wysyłania danych, a także czasu odpowiedzi sieci (ping) i zmienności opóźnienia (jitter).

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - właśnie dlatego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, ponieważ co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik testu.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać tylko karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone też inne sprzęty (np. konsola) - też trzeba je odłączyć.

Speedomat Oleśnica - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Oleśnicy

4.6/5.0 - ilość ocen: 1616

"W moim domu sieć zawsze miała duże znaczenie. Kiedy jednak weszła praca zdalna, okazało się, że ta dotychczasowa kompletnie nie spełnia swojej funkcji. Połączenie się zacinało, było wolne, brakowało stabilności. Odbycie konferencji z szefem było praktycznie niemożliwe. Zacząłem w związku z tym wyszukiwać innego dostawcy. Oleśnica ma w tym względzie wiele do zaoferowania. Na szczęście dość ekspresowo trafiłem na usługi tej firmy. Okazało się, że to była najlepsza decyzja. Wszystko to, co obiecali w umowie się sprawdził. Transfer jest ściśle mówiąc szybki, bez żadnych problemów. Stabilności łącza również nie mogę nic zarzucić choćbym chciał. Do tego cena, która jest również atrakcyjna. Nawet nie spodziewałem się, że za takie pieniądze mogą mieć taki należyty światłowód."

Mieczysław / 2023-04-08

"Solidna sieć w Oleśnicy? Wybitnie długo sądziłem, iż takie połączenie jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Przetestowaliśmy paru dostawców oraz w dowolnym wypadku jakość usług pozostawiała dużo do życzenia. Na szczęście trafiliśmy na tą firmę, co okazało się najlepszym wyborem, jakiego zdołaliśmy dokonać. Wszelkie formalności załatwiliśmy błyskawicznie. Już po podłączeniu okazało się, iż to perfekcyjna sieć dla domu. Jeżeli chodzi o działanie łącza, to wszystko jest na w istocie wysokim poziomie. Transmisja danych super prędka. Nawet jakbym niezwykle się postarała, to nie znajdę niczego, do czego zdołałabym się przyczepić. Nawet w owym czasie, kiedy tak właściwie oglądamy jakikolwiek film wszystko funkcjonuje bez zarzutów. Jakość obsługi klienta na niezwykle wysokim poziomie. Żadne nasze zapytanie nie zostało bez odpowiedzi. Wszystko gruntownie nam wyjaśniono. Do tego niezwykle interesująca cena, co czyni propozycję jeszcze bardziej wartościową."

Lech / 2023-01-24

Dołącz recenzję


© 2023